do: Aktualności, Półkolonie

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 6 MAJA 2024 r. od godziny 8:00.

Organizowane będą IV turnusy.

I TURNUS: 24.06 – 05.07.2024, koszt turnusu 730 zł.

II TURNUS: 08.07 – 19.07.2024, koszt turnusu 730 zł.

III TURNUS: 22.07 – 02.08.2024, koszt turnusu 730 zł.

IV TURNUS: 05.08 – 16.08.2024, koszt turnusu 660 zł.

Zajęcia sportowo- rekreacyjne będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

W programie półkolonii znajdują się zajęcia na hali sportowej, sali sportów walki, zabawa na pływalni krytej i odkrytej, FLYPARK Rzeszów, zwiedzanie Stalowej Woli i podbasenia w MOSiR oraz modelowanie balonów.

Uczestnikom półkolonii codziennie zapewniony jest ciepły posiłek.

Uczestnik powinien mieć codziennie ze sobą zdrową przekąskę, wodę, rzeczy na basen oraz obuwie zamienne(sportowe).

Zapisy i kwalifikacje na półkolonie:
Wypełnione WSZYSTKIE STRONY karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii, klauzule RODO, zgodę na samodzielny powrót z półkolonii lub zgodę na upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii należy dostarczyć osobiście lub mailowo na adres: mosir@mosir.stalowawola.pl.

Po dostarczeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej na wskazany w karcie adres mailowy, do dnia 20 maja 2024 zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia uczestnika na półkolonie.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTY WYSŁANE PRZED 6 MAJA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!!!

Opłatę za półkolonie należy uiścić najpóźniej do dnia 10.06.2024 przelewem na konto: PKO Bank Polski Nr: 76 1020 4913 0000 9702 0117 7005 lub w kasie basenowej.

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie wykreśleniem uczestnika z półkolonii.

Zapraszamy na „WAKACJE NA SPORTOWO 2024” z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

DOKUMENTY DO POBRANIA :

 

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie