KOMUNIKAT
w sprawie oceny jakości wody w natryskach na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

Informujemy, że w wyniku pobranych próbek ciepłej wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli z instalacji wewnętrznej pływalni krytej MOSiR w Stalowej Woli stwierdzono obecność bakterii Legionella sp. w punktach pobrania natryski szatnia damska i męska. Badanie wykazało na średnie skażenie instalacji cieplej wody.

Przeprowadzane są działania mające na celu doprowadzenie instalacji ciepłej wody do spełnienia wymagań (przegrzew sieci), określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Planowany termin doprowadzenia jakości do obowiązujących wymagań  15 lipca 2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku ws. wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r, poz. 2016) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli informuje:

1.Woda w niecce basenu dużego pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia
2.Woda w niecce basenu nowego pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
3.Woda w niecce basenu małego pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
4.Woda w wannie do hydromasażu pływalni krytej – spełnia wymagania rozporządzenia 
5.Woda w niecce basenu dużego pływalni odkrytej  niecka zamknięta
6. Ocena jakości wody na pływalni krytej i odkrytej dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli – komunikat i oceny w załączeniu

Pełne wyniki badań wody dostępne na stronie Badania wody.

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie

Zmień rozmiar