PŁYWALNIA KRYTACena
Dorośli12,00 zł
Dzieci i młodzież, emeryci, renciści18,00 zł
Dorośli (Karta Dużej Rodziny) 26,00 zł
Dzieci i młodzież (Karta Dużej Rodziny)24,00 zł
Aquarodzina (cena za osobę) 39,00 zł
Bilet promocyjny6,00 zł
Bilet okolicznościowy 61,00 zł
Sauna cena za 1 minutę0,20 zł
Cena podstawowa obejmuje 66 minut na pływalni. Za każde następne rozpoczęte 6 minut obowiązuje dopłata w wysokości 10% ceny podstawowej.

KARNETY

Koszt karnetu (płatne jednorazowo)20,00 zł
Żeton do zamka depozytowego szafki w szatni okryć wierzchnich10,00 zł
Zgubienie, zniszczenie żetonu10,00 zł

KURSY NAUKI PŁYWANIA i NURKOWANIA

Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)400,00 zł
Dorośli (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)500,00 zł
Dorośli i młodzież (20 jednostek zajęciowych mała niecka)300,00 zł
Kurs malucha - dzieci od 6 m-ca do 5 lat (10 jednostek zajęciowych mała niecka)130,00 zł
NAUKA PŁYWANIA "RYBKA" -karnet ważny 1 miesiąc kalendarzowy
RYBKA 150,00 zł
RYBKA 240,00 zł
RYBKA 335,00 zł
RYBKA 430,00 zł
RYBKA 525,00 zł
KURS NURKOWANIA1000,00 zł

PŁYWANIE KOREKCYJNE

Dorośli (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)400,00 zł
Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)300,00 zł
Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych mała niecka)250,00 zł
AQUA AEROBIC
Karnet ważny jeden miesiąc - 1 jednostka zajęciowa20,00 zł
Bilet jednorazowy za 1 jednostkę zajęciową40,00 zł
Karta AKTYWNI+60 - karnet ważny 1 miesiąc - 1 jednostka zajęciowa15,00 zł
Karta AKTYWNI+60 - bilet jednorazowy za 1 jednostkę zajęciową30,00 zł
Jednostka zajęciowa (nauka pływania, pływanie korekcyjne, aquaaerobic) obejmuje 66 minut pobytu na pływalni, w tym 45 minut zajęć z trenerem (dzieci do lat 3, 30 minut). Za każde następne, rozpoczęte 6 minut, obowiązuje dopłata w wysokości 1,20 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Szkoły, przedszkola, jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i fundacje

Duża/nowa niecka300,00 zł
Duża/nowa niecka (szkoły) 6120,00 zł
Duża/nowa niecka (szkoły) 7180,00 zł
Wynajęcie toru - duża niecka60,00 zł
Mała niecka160,00 zł
Mała niecka (szkoły) 680,00 zł
Mała niecka (stowarzyszenia i fundacje) 660,00 zł
Mała niecka (szkoły) 7120,00 zł
Mała niecka (stowarzyszenia i fundacje) 780,00 zł

2 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi

Wyjaśnienia odnośnie cennika:

1) Do korzystania z usług w cenach ulgowych mają prawo: dzieci i młodzież w wieku szkolnym i studenci do ukończenia 25 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji, inwalidzi, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu poświadczającego wspomniany status oraz posiadacze Karty Aktywni 60+.
2) KARTA DUŻEJ RODZINY – ulga obowiązuje po okazaniu karty wydanej przez uprawnioną instytucję oraz dowodu tożsamości.
3) AQUARODZINA obejmuje jedną osobę dorosłą z minimum dwojgiem dzieci, maksymalnie dwie osoby dorosłe z minimum dwojgiem dzieci.
4) Koszt karnetu płatny jednorazowo stanowi własność kupującego (karnety traktowane są jak karty płatnicze i można nimi regulować należność za dowolnie wybrane usługi i bilety na pływalnię).
5) Policja, Straż Pożarna, MDK korzystają z obiektów MOSiR wg. decyzji Dyrektora MOSiR. Dla Wojska udostępniany jest obiekt zgodnie z odrębnymi ustaleniami Dyrektora MOSiR. Kluby i Stowarzyszenia z terenu Gminy Stalowa Wola korzystają z obiektów na podstawie umów zawartych z MOSiR.
6) Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Gminy Stalowa Wola.
7) Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia i Fundacje z terenu poza Gminy Stalowa Wola.
8) Sytuacje nieprzewidziane w cenniku pozostawia się do decyzji Dyrektora MOSiR-u. Wyjątkowe, o znaczeniu strategicznym, decyzje Dyrektor będzie podejmował w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stalowej Woli.

Osoby wchodzące w strefę basenową, a nie korzystające z niecek basenowych, są zobowiązane zakupić bilet wstępu.

CENNIK – AQUAPŁYWALNIA MOSIR STALOWA WOLA:

Obowiązuje od 1czerwca 2016r.

BILET NORMALNY – 10.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 5.00 zł za minimalny pobyt
(szkolny, studencki – ważna legitymacja, osoby niepełnosprawne – na wózkach)

Aquarodzina – za każdą osobę* – 5.00 zł za minimalny pobyt

KARTA DUŻEJ RODZINY

BILET NORMALNY – 5.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 2.50 zł za minimalny pobyt

 

BILET w dni powszednie w czasie zwolnionym przez grupy szkolne oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 7.00 – 11.30 – aquapływalnia

4.00 zł za minimalny pobyt dla wszystkich korzystających

Do każdego biletu 6 minut GRATIS !!!

SAUNA W CENIE BILETU WSTĘPU

Promocje nie łączą się

KARNETY:

Karta STANDARD na kwotę 90,00 zł + dodatkowo 20% do wartości karnetu w momencie doładowywania (108 zł) ważna 120 dni

Karnet AQUAMAX na kwotę 180,00 zł + dodatkowo 30 % do wartości karnetu w momencie doładowywania (234zł) ważny 180 dni

Karta VIP na kwotę 2.500 zł +dodatkowo 50% gratis do wartości karnetu w momencie doładowania (3.750 zł) ważna przez 360 dni

Koszt karnetu 20 zł – płatny jednorazowo stanowi własność kupującego

Karnety traktowane są jako karty płatnicze i można nimi regulować należność za dowolnie wybrane bilety na pływalnię

WYJAŚNIENIA:

 1. Opłata za minimalny pobyt w strefie płatnej pobierana jest przy jej opuszczaniu w kasie pływalni.
 2. Czas pobytu naliczany jest od momentu przekroczenia strefy płatnej.
 3. Minimalny pobyt w strefie płatnej liczony jest od momentu wczytania kodu transpondera i przekroczeniu bramki przy kasie pływalni i liczony jest do 1 godziny. Powyżej jednej godziny doliczana będzie opłata proporcjonalnie do czasu pobytu w strefie płatnej zgodnie z przysługującą taryfą.
 4. Do korzystania z usług w cenach ulgowych mają prawo: dzieci i młodzież w wieku szkolnym i studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji, inwalidzi, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu poświadczającego wspomniany status oraz posiadacze Karty Aktywni 60+ .
 5. Wstęp wolny przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, grup zorganizowanych dziecięcych i młodzieżowych (1 osoba na 15 dzieci).
 6. Nie przewiduje się opuszczania strefy płatnej i powrotu w ramach tego samego biletu, oraz odstępowania biletu osobom trzecim.
 7. Osoby niepełnosprawne (na wózkach) korzystają z basenu wg stawki ulgowej.
 8. Za zagubiony lub zniszczony transponder pobierana jest kwota 25.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 brutto).
 9. * Aquarodzina obejmuje osobę dorosłą z minimum dwojgiem dzieci, maksymalnie 2 osoby dorosłe z minimum dwojgiem dzieci. (UWAGA! Każde dziecko do lat 7 może przebywać na pływalni tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
 10. KARTA DUŻEJ RODZINY – ulga obowiązuje po okazaniu karty wydanej przez uprawnioną instytucję oraz dowodu tożsamości

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW:

 1. Karnet w okresie swojej ważności uprawnia do korzystania z hali pływalni w dowolnym terminie przewidzianym harmonogramem pracy aquapływalni, również z osobami towarzyszącymi
 2. Wartość karnetu (w terminie jego ważności) można zwiększyć według cennika wpłacając odpowiednią kwotę z równoczesnym przesunięciem terminu jego ważności.
 3. Nie podlega zwrotowi kwota za niewykorzystanie usługi objęte karnetem.
 4. Ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT.

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie