Pływalnia krytaCena
Dorośli12,00 zł
Dzieci, młodzież, emeryci, renciści18,00 zł
Dorośli (Karta Dużej Rodziny) 29,00 zł
Dzieci i młodzież (Karta Dużej Rodziny)25,00 zł
Aquarodzina (cena za osobę) 39,00 zł
Bilet promocyjny6,00 zł
Bilet okolicznościowy 61,00 zł
Cena podstawowa obejmuje 66 minut na pływalni. Za każde następne rozpoczęte 6 minut obowiązuje dopłata w wysokości 10% ceny podstawowej.

KARNETY

doładowanie karnetu ważne 30 dni 20,00-100 zł
doładowanie karnetu ważne 60 dni + 10% 101,00 - 150,00 zł
doładowanie karnetu ważne 90 dni + 15% 151,00 - 200,00 zł
doładowanie karnetu ważne 180 dni + 20% 201,00 - 300,00 zł
doładowanie karnetu ważne 365 dni + 30% 2500,00 zł
koszt karnetu (płatne jednorazowo)20,00 zł
Opłata manipulacyjna za przedłużenie karnetu o 30 dni bez doładowań10,00 zł
Żeton do zamka depozytowego szafki w szatni okryć wierzchnich10,00 zł
Zgubienie, zniszczenie żetonu10,00 zł

KURSY NAUKI PŁYWANIA i NURKOWANIA

Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)300,00 zł
Dorośli (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)400,00 zł
Dorośli i młodzież (20 jednostek zajęciowych mała niecka)250,00 zł
Dzieci od 6 m-ca do 5 lat (10 jednostek zajęciowych mała niecka)100,00 zł
Nauka pływania Program "RYBKA" 1 (karnet ważny 1 miesiąc kalendarzowy)50,00 zł
Nauka pływania Program "RYBKA" 240,00 zł
Nauka pływania Program "RYBKA" 335,00 zł
Nauka pływania Program "RYBKA" 430,00 zł
Nauka pływania Program "RYBKA" 525,00 zł
Kurs nurkowania1000,00 zł

PŁYWANIE KOREKCYJNE

Dorośli (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)400,00 zł
Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych duża/mała niecka)300,00 zł
Dzieci i młodzież (20 jednostek zajęciowych mała niecka)250,00 zł

AQUAAEROBIC

Karnet ważny jeden miesiąc - 1 jednostka zajęciowa20,00 zł
Bilet jednorazowy za 1 jednostkę zajęciową40,00 zł
Karta AKTYWNI+60 - karnet ważny 1 miesiąc - 1 jednostka zajęciowa15,00 zł
Karta AKTYWNI+60 - bilet jednorazowy za 1 jednostkę zajęciową30,00 zł
Jednostka zajęciowa (nauka pływania, pływanie korekcyjne, aquaaerobic) obejmuje 66 minut pobytu na pływalni, w tym 45 minut zajęć z trenerem (dzieci do lat 3, 30 minut). Za każde następne, rozpoczęte 6 minut, obowiązuje dopłata w wysokości 1,20 zł

GRUPY ZORGANIZOWANE

Szkoły, przedszkola, jednostki oświatowe oraz stowarzyszenia i fundacje

Duża/nowa niecka300,00 zł
Duża/nowa niecka (szkoły) 6120,00 zł
Duża/nowa niecka (szkoły) 7180,00 zł
wynajęcie toru - duża niecka60,00 zł
Mała niecka160,00 zł
Mała niecka (szkoły)680,00 zł
Mała niecka (stowarzyszenia i fundacje)660,00 zł
Mała niecka (szkoły)7120,00 zł
Mała niecka (stowarzyszenia i fundacje)780,00 zł

2 – za okazaniem dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi

Wyjaśnienia odnośnie cennika:

1) Do korzystania z usług w cenach ulgowych mają prawo: dzieci i młodzież w wieku szkolnym i studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji, inwalidzi, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu poświadczającego wspomniany status oraz posiadacze Karty Aktywni 60+.
2) KARTA DUŻEJ RODZINY – ulga obowiązuje po okazaniu karty wydanej przez uprawnioną instytucję oraz dowodu tożsamości.
3) AQUARODZINA obejmuje jedną osobę dorosłą z minimum dwojgiem dzieci, maksymalnie dwie osoby dorosłe z minimum dwojgiem dzieci.
4) Koszt karnetu płatny jednorazowo stanowi własność kupującego (karnety traktowane są jak karty płatnicze i można nimi regulować należność za dowolnie wybrane usługi i bilety na pływalnię). SAUNA W CENIE BILETU WSTĘPU. Promocje nie łączą się.
5) Policja, Straż Pożarna, MDK korzystają z obiektów MOSiR wg. decyzji Dyrektora MOSiR. Dla Wojska udostępniany jest obiekt zgodnie z odrębnymi ustaleniami Dyrektora MOSiR. Kluby i Stowarzyszenia z terenu Gminy Stalowa Wola korzystają z obiektów na podstawie umów zawartych z MOSiR.
6) Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Gminy Stalowa Wola.
7) Szkoły, Przedszkola, Stowarzyszenia i Fundacje z terenu poza Gminy Stalowa Wola.
8) Sytuacje nieprzewidziane w cenniku pozostawia się do decyzji Dyrektora MOSiR-u. Wyjątkowe, o znaczeniu strategicznym, decyzje Dyrektor będzie podejmował w porozumieniu z Prezydentem Miasta Stalowej Woli.

Osoby wchodzące w strefę basenową, a nie korzystające z niecek basenowych, są zobowiązane zakupić bilet wstępu.

CENNIK – AQUAPŁYWALNIA MOSIR STALOWA WOLA:

Obowiązuje od 1czerwca 2016r.

BILET NORMALNY – 10.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 5.00 zł za minimalny pobyt
(szkolny, studencki – ważna legitymacja, osoby niepełnosprawne – na wózkach)

Aquarodzina – za każdą osobę* – 5.00 zł za minimalny pobyt

KARTA DUŻEJ RODZINY

BILET NORMALNY – 5.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 2.50 zł za minimalny pobyt

 

BILET w dni powszednie w czasie zwolnionym przez grupy szkolne oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 7.00 – 11.30 – aquapływalnia

4.00 zł za minimalny pobyt dla wszystkich korzystających

Do każdego biletu 6 minut GRATIS !!!

SAUNA W CENIE BILETU WSTĘPU

Promocje nie łączą się

KARNETY:

Karta STANDARD na kwotę 90,00 zł + dodatkowo 20% do wartości karnetu w momencie doładowywania (108 zł) ważna 120 dni

Karnet AQUAMAX na kwotę 180,00 zł + dodatkowo 30 % do wartości karnetu w momencie doładowywania (234zł) ważny 180 dni

Karta VIP na kwotę 2.500 zł +dodatkowo 50% gratis do wartości karnetu w momencie doładowania (3.750 zł) ważna przez 360 dni

Koszt karnetu 20 zł – płatny jednorazowo stanowi własność kupującego

Karnety traktowane są jako karty płatnicze i można nimi regulować należność za dowolnie wybrane bilety na pływalnię

WYJAŚNIENIA:

 1. Opłata za minimalny pobyt w strefie płatnej pobierana jest przy jej opuszczaniu w kasie pływalni.
 2. Czas pobytu naliczany jest od momentu przekroczenia strefy płatnej.
 3. Minimalny pobyt w strefie płatnej liczony jest od momentu wczytania kodu transpondera i przekroczeniu bramki przy kasie pływalni i liczony jest do 1 godziny. Powyżej jednej godziny doliczana będzie opłata proporcjonalnie do czasu pobytu w strefie płatnej zgodnie z przysługującą taryfą.
 4. Do korzystania z usług w cenach ulgowych mają prawo: dzieci i młodzież w wieku szkolnym i studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji, inwalidzi, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu poświadczającego wspomniany status oraz posiadacze Karty Aktywni 60+ .
 5. Wstęp wolny przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, grup zorganizowanych dziecięcych i młodzieżowych (1 osoba na 15 dzieci).
 6. Nie przewiduje się opuszczania strefy płatnej i powrotu w ramach tego samego biletu, oraz odstępowania biletu osobom trzecim.
 7. Osoby niepełnosprawne (na wózkach) korzystają z basenu wg stawki ulgowej.
 8. Za zagubiony lub zniszczony transponder pobierana jest kwota 25.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 brutto).
 9. * Aquarodzina obejmuje osobę dorosłą z minimum dwojgiem dzieci, maksymalnie 2 osoby dorosłe z minimum dwojgiem dzieci. (UWAGA! Każde dziecko do lat 7 może przebywać na pływalni tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
 10. KARTA DUŻEJ RODZINY – ulga obowiązuje po okazaniu karty wydanej przez uprawnioną instytucję oraz dowodu tożsamości

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW:

 1. Karnet w okresie swojej ważności uprawnia do korzystania z hali pływalni w dowolnym terminie przewidzianym harmonogramem pracy aquapływalni, również z osobami towarzyszącymi
 2. Wartość karnetu (w terminie jego ważności) można zwiększyć według cennika wpłacając odpowiednią kwotę z równoczesnym przesunięciem terminu jego ważności.
 3. Nie podlega zwrotowi kwota za niewykorzystanie usługi objęte karnetem.
 4. Ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT.

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie

Zmień rozmiar