do: Aktualności

ORGANIZATOR – MOSiR Stalowa Wola

CEL ZAWODÓW – Celem turnieju jest popularyzacja piłki siatkowej plażowej oraz aktywnego wypoczynku.

TERMIN ZAWODÓW – 24.06.2017 boiska MOSiR Stalowa Wola

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W turnieju wezmą udział drużyny, składające się z 3 osób dowolnej płci
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny do rozgrywek poprzez e-mail: a.chmielewski@mosir.stalowawola.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).
 3. W zgłoszeniu do zawodów prosimy podać następujące dane: imię, nazwisko kapitana drużyny, nazwę drużyny, telefon kontaktowy.
 4. Przed rozpoczęciem rozgrywek każdy zawodnik zobowiązany jest dostarczyć organizatorom własnoręcznie podpisany formularz wraz z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych  do udziału w turnieju wg załącznika nr 1, a osoby niepełnoletnie zgodę opiekuna prawnego            wg załącznika nr 2.

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. Mecze będą rozgrywane według systemu i terminarza ustalonego przez organizatora w dniu zawodów.
 2. Harmonogram spotkań zostanie określony na podstawie losowania, które odbędzie się podczas odprawy drużyn. Odprawa odbędzie się 24 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00
 3. Turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.

SPRAWY DYSCYPLINARNE – Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Mecze odbywać się będą na 2 boiskach do siatkówki plażowej.
 2. Organizator nie zapewnia piłek do rozgrzewki.
 3. Każda drużyna ma prawo do 5-cio minutowej rozgrzewki na boisku którym będzie rozgrywać mecz.

SPRAWY KOŃCOWE

 1. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Uczestnicy turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie.
 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
 4. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 6. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników turnieju.

ZAŁĄCZNIKI (DO POBRANIA)

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie