do: Aktualności, Półkolonie

 

.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli zaprasza dzieci w wieku 7 – 13 lat na „Wakacje na sportowo 2022”.

Zgłoszenia przyjmujemy od dnia 16 maja 2022 r.

Organizowane będą IV turnusy.

I turnus: 27.06-8.07.2022,  koszt turnusu 500 zł.

II turnus: 11.07-22.07.2022, koszt turnusu 500 zł.

III turnus: 25.07-5.08.2022, koszt turnusu 500 zł.

IV turnus 8.08-19.08.2022,  koszt turnusu 450 zł.

Zajęcia sportowo- rekreacyjne będą odbywały się od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00 – 14.00.

W programie półkolonii znajdują się zajęcia w hali sportowej, na świeżym powietrzu i na obiektach PCPN,
zabawa na pływalni krytej i odkrytej.

W każdym turnusie przewidziany jest spędzenie aktywnie czasu w Żywym Muzeum Wsi i Rzemiosła Polskiego w Kochanach
oraz w Osadzie Marianów w Zarzeczu.

Uczestnikom półkolonii codziennie zapewniony jest ciepły posiłek.

Zapisy i kwalifikacje na półkolonie:

Wypełnioną 1 i 2 stronę karty kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii należy dostarczyć osobiście lub mailowo na adres: mosir@mosir.stalowawola.pl.

Po dostarczeniu wypełnionej karty kwalifikacyjnej  na wskazany w karcie adres mailowy zostanie wysłane
potwierdzenie przyjęcia uczestnika na półkolonię.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłatę za półkolonie należy uiścić najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu przelewem lub w kasie basenowej.

Zapraszamy na „Wakacje na sportowo 2022” z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli.

Dokumenty do pobrania:

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Klauzula RODO

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z półkolonii

Upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie