do: Aktualności

ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w STALOWEJ WOLI

CEL:

  • Zorganizowanie wolnego czasu  dzieci  spędzających lato w mieście.
  • Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi formami aktywnego wypoczynku (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie).
  • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań na obiektach sportowych oraz poza nimi.
  • Poznanie przepisów różnych dyscyplin sportowych.   

FORMA ORGANIZACYJNA:
Zajęcia zorganizowane w godzinach od godz. 9:00 – 14:00 dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, od poniedziałku do piątku (10 dni ).

Dzieci podzielone na  grupy o specjalnościach : koszykówka,  piłka nożna, ogólnosportowa.

UWAGA ! Każdy uczestnik zajęć codziennie powinien być wyposażony w ubiór sportowy do zajęć na basenie (kostium,kąpielówki,czepek), zajęć na hali i zajęć w terenie.

TERMINY TURNUSÓW:
26.06 –   7.07.2017
10.07 – 21.07.2017
24.07 –   4.08.2017
7.08 – 18.08.2017 (za IV turnus należy robić przelewy w kwocie 180 PLN – święto 15.08)

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:    

  • zajęcia sportowe pod okiem doświadczonych szkoleniowców,
  • możliwość korzystania z obiektów sportowych w tym z pływalni krytej lub otwartej, hali sportowej, stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego,
  • seanse filmowe i spotkania z kulturą w MDK
  • ciepły posiłek,

ZGŁOSZENIE DZIECKA WYMAGA:

  • złożenie wypełnionej Karty Uczestnictwa, z zaznaczeniem wybranej dyscypliny sportowej (koszykówka, ogólnosportowa, piłka nożna)
  • dokonanie wpłaty w kasie MOSiR kwoty 200 złotych lub przelewem na konto:   76 1020 4913 0000 9702 0117 7005;  do dnia 22.06.2017 r     

UWAGA!  Liczba miejsc ograniczona.

ZAPISY I INFORMACJE:
Od 9.06.2017r.
SEKRETARIAT MOSiR
ul. Hutnicza 15
37-450 Stalowa Wola
tel.  15 842 25 62; tel. 797 120 235 Andrzej Chmielewski
w godzinach od 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

KARTA UCZESTNICTWA (kliknij, aby pobrać)

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie