do: Aktualności, Pływalnia kryta

Uprzejmie informujemy, że pływania kryta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli jest czynna.

W dniu 2 czerwca 2023 roku pobrane zostały do analizy próbki wody. Otrzymane wyniki potwierdzają, że woda w nieckach na pływalni krytej spełnia wymogi stawiane w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”.

W dniu 5 czerwca 2023 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wygasił decyzję z dnia 1 czerwca 2023 roku znak PSK.9020.22.24.2023 o wyłączeniu z użytkowania pływalni krytej MOSiR.

Zapraszamy do korzystania z pływalni krytej MOSiR. Jednocześnie przypominamy, że od dnia dzisiejszego tj. 05 czerwca 2023 roku nieczynna jest niecka basenu dużego pływalni krytej.

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie