do: Aktualności, Motyl

Organizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli, Urząd Miasta w Stalowej Woli, Sekcja Pływacka „MOTYL” MOSiR Stalowa Wola

Patronat:
Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny

Patronat medialny:
Telewizja Kablowa STELLA, Tygodnik SZTAFETA

Termin zawodów: 08-09.04.2017
Miejsce:
Kryta pływalnia MOSiR, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola

Dane techniczne:
– basen sportowy długość 25 m, 6 torów
– basen sportowy 2 na rozgrzewkę długość 25 m, 6 torów
– pomiar czasu elektroniczny

1.Uczestnictwo:
– w zawodach mają prawo startu zawodniczki i zawodnicy w kategoriach: I – 2006 i młodsi, II – 2005-2004, III – 2003-2002, IV-2001 i starsi
– nie wprowadza się limitu startu dla zawodników,
– każdy zawodnik musi posiadać ważne badania lekarskie

2. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w formie LENEX File (program – Splash Entry Editor) należy przesłać na adres tomasz.bachorz@op.pl w terminie do 05.04.2017r.  Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zawodnika pełną datę urodzenia, nazwę klubu i numer kodowy, numer licencji zawodnika. Wycofania można dokonać do 07.04.2017 roku. Po tym terminie opłaty będą pobierane zgodnie ze zgłoszeniem.

Komunikat i zaproszenie do pobrania na stronie www.megatiming.pl (zakładka zawody okręgowe) oraz na www.mosir.stalowawola.pl .

3.Przepisy techniczne:
– zawody będą przeprowadzone seriami na czas.
– serie zostaną ustalone według zgłoszonych czasów. Brak wyniku na karcie zgłoszenia powoduje umieszczenie zawodnika w najsłabszych seriach.
– podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.

4. Program zawodów:

Sobota 08.04.2017 BLOK I

1300-1345 ROZGRZEWKA
1345-1400 UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW
1400 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
KONKURENCJE
Numer konkurencji Dystans

 

Styl Kategoria
1/2 50m grzbietowym K/M
3/4 100m zmiennym K/M
5/6 100m motylkowym K/M
7/8 50m dowolnym K/M
9/10 100m klasycznym K/M
11/12 200m grzbietowym K/M
13/14 200m dowolnym K/M
15 4x50m zmiennym mix

Niedziela 09.04.2017 BLOK II

800-850 ROZGRZEWKA
900 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW
KONKURENCJE
Numer konkurencji Dystans Styl Kategoria
16/17 50m motylkowym K/M
18/19 200m klasycznym K/M
20/21 100m dowolnym K/M
22/23 100m grzbietowym K/M
24/25 50m klasycznym K/M
26/27 200m motylkowym K/M
28/29 200m zmiennym K/M
30 4x50m dowolnym mix

Skład sztafet:2 zawodników i 2 zawodniczki po jednym z każdej kategorii wiekowej, kolejność zawodników dowolna. Młodszy zawodnik może zastąpić zawodnika starszego.

 5. Nagrody:
– za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach indywidualnych w podanych kategoriach medale i dyplomy – (dekoracje odbędą się w czasie trwania wyścigów).
– za zajęcie miejsca 1-3 w konkurencjach sztafetowych medale dla całej sztafety i dyplom.
– nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników w podanych kategoriach. Dwa najlepsze starty wg punktacji wielobojowej (po jednym z każdego bloku)
– puchary dla trzech najlepszych drużyn.  Punktacja 1 miejsce – 7 pkt. 2 miejsce – 5 pkt. 3 miejsce – 4 pkt. 4 miejsce – 3 pkt. 5 miejsce – 2 pkt. 6 miejsce 1 pkt. Punktuje dwóch najlepszych zawodników z klubu.

6. Zasady finansowania:
– koszty organizacyjne pokrywa organizator,
– koszty uczestnictwa ponoszą uczestnicy:
a) opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu indywidualnego,
b) 15 zł od każdej zgłoszonej sztafety
c) Opłata klubowa 20 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto MOSiR nr: PKO BP 76 1020  4913 0000 9702 0117 7005 do dnia 06.04.2015 ( kluby chcące otrzymać fakturę VAT proszeni są o informację najpóźniej w dniu dokonania przelewu) lub w kasie MOSiR-u w podczas pierwszego bloku zawodów.

7. Zakwaterowanie:
 –Hotel Hutnik ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 12, ok. 90 miejsc (1km od pływalni) tel. 158420209
Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 6, (300m od pływalni ) Tel. 15 6422538, kom. 606202198
Hotel Stal ul. KEN 4 tel. 15 842 19 91  (2 km od pływalni) Przy hotelu Restauracja „Roma” tel. 15 843 21 72

Wyżywienie:
Pizzeria Rustica 2 ul. Ks. J. Popiełuszki 25a (300 m od pływalni) Tel. 15 842 57 15
Stołówka przy Fundacji Uniwersyteckiej ul. Ofiar Katynia 6 tel. 606202198

Rezerwacji każdy dokonuje we własnym zakresie!

8. Postanowienia końcowe:
– Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz komisję sędziowską.
– W sprawach nieokreślonych regulaminem, komunikatami oraz innymi przepisami decyzję podejmuje organizator.
– wszelkie informacje i zapytania kierować do Jarosława Niedbałowskiego e-mail sagittarius.jaro@poczta.fm Tel. 608331998

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie