do: Park linowy

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Park Linowy udostępniony zostanie wszystkim zainteresowanym w reżimie sanitarnym od dnia 21 maja 2021 r. Obiekt czynny będzie w godzinach od 10.00 do 20.00. Serdecznie zapraszamy!

 

Informujemy również, Park Linowy jest obiektem w pełni przygotowanym do otwarcia. Przeszedł wszystkie przeglądy techniczne i gwarancyjne. Ze względu na stan epidemii i obowiązujące przepisy prawne otwarcie tego typu obiektu było niemożliwe. Parki Linowe, zgodnie z interpretacją przepisów przez Główny Urząd Statystyczny, ujęte są w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z. Zgodnie z zapisami poszczególnych Rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących epidemii, prowadzenie tego rodzaju działalności było zakazane od dnia 28 grudnia 2020 r. Dopiero najnowsza nowelizacja zapisów Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (z dnia 14 maja) pozwala na uruchomienie tej klasy obiektów w reżimie sanitarnym. W związku z usunięciem jedynej przeszkody prawnej, Park Linowy otwarty zostanie niezwłocznie w pierwszym możliwym terminie wskazanym w rozporządzeniu-czyli w piątek 21 maja 2021 r. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość. Prosimy o zachowanie reżimów sanitarnych na obiektach sportowych.

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie