do: Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wzorem lat ubiegłych organizuje półkolonie dla dzieci w okresie ferii zimowych (13.01–24.01.2020).

ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w STALOWEJ WOLI

TERMIN:
13.01 – 24.01.2020

CEL:

  • Zorganizowanie wolnego czasu dzieci spędzających zimę w mieście.
  • Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi formami aktywnego wypoczynku (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka).
  • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań na obiektach sportowych oraz poza nimi.
  • Poznanie przepisów różnych dyscyplin sportowych.

FORMA ORGANIZACYJNA:
Zajęcia zorganizowane w godzinach od godz. 9:00 – 14:00 dla dzieci z klas I-VI szkół podstawowych, od poniedziałku do piątku (10 dni). Dzieci podzielone na grupy wiekowe. Zapisy będą przyjmowane tylko do grup ogólnosportowych!!

Różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne będą odbywały się m. in. w hali sportowej, sali sportów walki, a także na pływalni krytej.

UWAGA! Każdy uczestnik zajęć codziennie powinien być wyposażony w ubiór sportowy do zajęć na basenie (kostium, kąpielówki, czepek), zajęć w hali i zajęć w terenie.

ZGŁOSZENIE DZIECKA WYMAGA:

  1. Złożenie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz podpisanym RODO i ewentualnie zgodą na samodzielny powrót dziecka/upoważnieniem do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
  2. Dokonania wpłaty w kasie MOSiR kwoty 250 złotych lub przelewem na konto:
    76 1020 4913 0000 9702 0117 7005; do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.

ZAPISY:
od 10 grudnia 2019, godz. 8:00 – 15:00, MOSiR pok.nr 112.
tel. 15 842 25 62 wew. 50.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Dokumenty do pobrania:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (*.docx)
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (*.pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (*.docx)
KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO (*.pdf)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII ZIMOWEJ (*.docx)
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII ZIMOWEJ (*.pdf)

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT(*.docx)
ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT(*.pdf)

FERIE W MIEŚCIE 2020

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie