do: Aktualności, Pływalnia kryta

W dniu 28 maja 2021 r. oddajemy do użytku wyczekiwany przez użytkowników naszego zespołu obiektów przy ul. Hutniczej 15 parking.

Przebudowane zostały drogi dojazdowe oraz wprowadzona została organizacja ruchu która znacząco poprawi bezpieczeństwo osób dojeżdżających do obiektów MOSiR. W wyniku wykonanych prac powstały nowe miejsca postojowe dla autobusów, tak zlokalizowane aby osoby wysiadały bezpośrednio na ciąg pieszy prowadzący do wejścia na pływalnię i halę sportową bez konieczności przechodzenia przez drogę, powstało 95 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 4 dla posiadaczy kart parkingowych i 2 dla rodzin z dziećmi, ciągi pieszo rowerowe prowadzące od ul. Hutniczej do wejścia w budynku administracyjnym oraz do wejścia głównego hali sportowej i pływalni krytej wraz z nowymi wiatami postojowymi.

Wszystkie prace mają nie tylko zwiększyć dostępność miejsc postojowych dla użytkowników naszych obiektów ale również dzięki ograniczeniu ilości stopni i schodów ułatwiona została dostępność do obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

Nawierzchnia drogi oraz ciągów pieszo rowerowych została wykonana z estetycznej kostki brukowej. Miejsca parkingowe zostały wykonane w technologii łączonej tj. płyt ażurowych i kostki brukowej. Przyjęcie takiej technologii wykonania miejsc parkingowych ograniczy ilość odprowadzanych wód opadowych do kanalizacji deszczowej i poprzez pozostawienie jak największej powierzchni chłonnej.

Istotnym elementem przeprowadzonej inwestycji jest oświetlenie ciągów pieszo rowerowych, drogi dojazdowej i miejsc parkingowych. Zostało wykonane tak aby w porze wieczornej korzystanie z naszych obiektów było bezpieczne. Lampy wyposażone są w energooszczędne diody led.

Całość została uzupełniona obiektami małej architektury tj. ławkami typu parkowego, estetycznymi koszami na odpady, słupki i bariery ograniczające wjazd pojazdów nieuprawnionych.

Zakres inwestycji obejmował również prace które są mniej istotne z punktu widzenia użytkowników i efekty tych prac nie są dla nich widoczne tak jak ww. aspekty. Jednak są najważniejsze z punktu widzenia osób dbających o stan techniczny obiektów, z punktu widzenia bezpieczeństwa budynków i użytkowników oraz związanych z ochroną środowiska. Są to wszystkie sieci i urządzenia uzbrojenia terenu. Przebudowie poddane zostały sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej.

Przebudowa parkingu jest dopełnieniem prac jakie miały miejsce niedawno tj. kompleksowej termomodernizacji obiektów, dzięki którym zespół obiektów sportowych przy ul. Hutniczej 15 zyskał nowoczesny i estetyczny wygląd.

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie