do: Aktualności

W Europie mamy około 1 500 000 obiektów sportowych, co stanowi około 8 % istniejących budynków. Większość z nich została wybudowana przed rokiem 1980, bez uwzględniania kryteriów energetycznych i obecnie wymaga modernizacji, która przyniesie poprawę charakterystyki energetycznej. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii obiekty sportowe odpowiadają za około 10% rocznego zużycia energii w sektorze budownictwa. Dlatego tak ważne jest promowanie Certyfikacji Energetycznej Budynków (EPC) jako czynnika sprzyjającego stopniowej renowacji istniejących obiektów spor towych, tak aby przekształcały się na skutek prowadzonych działań w obiekty prawie zero energetyczne. Projekt STEP2SPORT jest inicjatywą zintegrowaną, łączącą działania zarówno w obszarze efektywności energetycznej jak i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Celem projektu STEP2SPORT jest wsparcie modernizacji istniejących obiektów sportowych poprzez renowację krok po kroku, tak aby w uzyskać obiekty prawie zero energetyczne. W projekcie biorą udział sportowe obiekty pilotażowe z siedmiu krajów europejskich (Szwecji, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Bułgarii).

plakat_sport_2

Wizyta pilotażowa na obiekcie pływalni krytej w Stalowej Woli

Program spotkania – 18.11.2016 r. Sala konferencyjna MOSiR, ul. Hutnicza 15.

12:00 – 12:15 Przywitanie
12:15 – 12:30 Program Step2Sport – założenia, dotychczasowe wyniki i planowane prace nad projektem,  rezultaty z krajów partnerskichPrelegent: Marcin Dłużewski – Specjalista ds. efektywności energetycznej Dział Budownictwa KAPE
12:30 – 13:00 Audyt energetyczny pływalni w Stalowej Woli – przedstawienie wynikówPrelegent: Dariusz Koc – Dyrektor Operacyjny KAPE, Dyrektor Działu Budownictwa KAPE
13:00 – 14:00 Wizja lokalna pływalni w Stalowej Woli, pokazanie planowanych działańOsoby oprowadzające: Dariusz Koc – Dyrektor Operacyjny KAPE, Dyrektor Działu Budownictwa KAPE

 

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie