do: Aktualności, Półkolonie

ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w STALOWEJ WOLI

CEL:

  • Zorganizowanie wolnego czasu dzieci spędzających lato w mieście.
  • Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi formami aktywnego wypoczynku koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka).
  • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań na obiektach sportowych oraz poza nimi.
  • Poznanie przepisów różnych dyscyplin sportowych.

FORMA ORGANIZACYJNA:
Zajęcia zorganizowane w godzinach od godz. 9:00 – 14:00 dla dzieci w wieku
od 7 do 13 lat, od poniedziałku do piątku (10 dni ).
Dzieci podzielone na grupy o specjalnościach : koszykówka, piłka nożna, ogólnosportowa.
UWAGA ! Każdy uczestnik zajęć codziennie powinien być wyposażony w ubiór sportowy do zajęć na basenie(kostium,kąpielówki,czepek), zajęć w hali i zajęć w terenie.

TERMINY TURNUSÓW:
I 24.06 – 5.07.2018
II 8.07 – 19.07.2018
III 22.07 – 2.08.2018
IV 5.08 – 16.08.2018

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

  • zajęcia sportowe pod okiem doświadczonych szkoleniowców,
  • możliwość korzystania z obiektów sportowych w tym z pływalni otwartej, hali sportowej, stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego,
  • seanse filmowe i spotkania z kulturą w MDK, wycieczki,
  • ciepły posiłek.

ZGŁOSZENIE DZIECKA WYMAGA:
1.Złożenie wypełnionej Karty Uczestnictwa, z zaznaczeniem wybranej dyscypliny sportowej (koszykówka, ogólnosportowa, piłka nożna) oraz podpisanym RODO i ewentualnie zgodą na samodzielny powrót dziecka/upoważnieniem do odbioru dziecka przez osobę trzecią.
2.Dokonanie wpłaty w kasie MOSiR kwoty 250 złotych lub przelewem na konto:
76 1020 4913 0000 9702 0117 7005; do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
3.W zapisach będą uwzględnione wyłącznie zgłoszenia na pełne turnusy !

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

INFORMACJE:
SEKRETARIAT MOSiR; strona www.mosir.stalowawola.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Tel. 15 842 25 62

ZAPISY:
Od 3.06.2018r.

tel. 15 842 25 62; 797 120 235 Andrzej Chmielewski
537 031 432 Adam Krotoszyński
507 119 787 Sylwia Mik
w godzinach od 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, MOSiR pok.nr 112.

Załączniki:

Regulamin

Karta kwalifikacyjna

RODO

Zgoda na samodzielny powrót dziecka z półkolonii

Upoważnienie do odbioru dziecka z półkolonii letniej

MOSiR – półkolonie
Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie