do: Aktualności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że zakończyły się zapisy na półkolonię. Gdyby  ktoś zrezygnował będziemy informować na naszej stronie internetowej.

ORGANIZATOR:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI w STALOWEJ WOLI

CEL:

 • Zorganizowanie wolnego czasu dzieci spędzających lato w mieście.
 • Zapoznanie uczestników zajęć z różnymi formami aktywnego wypoczynku (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka ).
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań na obiektach sportowych oraz poza nimi.
 • Poznanie przepisów różnych dyscyplin sportowych.

FORMA ORGANIZACYJNA:
Zajęcia zorganizowane w godzinach od godz. 9:00 – 14:00 dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, od poniedziałku do piątku (10 dni ). Dzieci podzielone na grupy o specjalnościach : koszykówka, piłka nożna, ogólnosportowa.

UWAGA ! Każdy uczestnik zajęć codziennie powinien być wyposażony w ubiór sportowy do zajęć na basenie (kostium, kąpielówki, czepek), zajęć na hali i zajęć w terenie.

TERMINY TURNUSÓW:
I: 25.06 – 06.07.2018
II: 9.07 – 20.07.2018
III: 23.07 – 03.08.2018
IV: 6.08 – 17.08.2018 – opłata za ostatni turnus wynosi 225 zł

ZAKRES ŚWIADCZEŃ:

 • zajęcia sportowe pod okiem doświadczonych szkoleniowców,
 • możliwość korzystania z obiektów sportowych w tym z pływalni krytej lub otwartej, hali sportowej, stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego,
 • seanse filmowe i spotkania z kulturą w MDK, wycieczki,
 • ciepły posiłek.

ZGŁOSZENIE DZIECKA WYMAGA:

 1. Złożenie wypełnionej Karty Uczestnictwa, z zaznaczeniem wybranej dyscypliny sportowej (koszykówka, ogólnosportowa, piłka nożna )
 2. Dokonanie wpłaty w kasie MOSiR kwoty 250 złotych lub przelewem na konto: 76 1020 4913 0000 9702 0117 7005; do 7 dni przed rozpoczęciem turnusu.
 3. W zapisach będą uwzględnione wyłącznie zgłoszenia na pełne turnusy !
  UWAGA ! Liczba miejsc ograniczona.

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU (PDF)

INFORMACJE:
SEKRETARIAT MOSiR; strona www.mosir.stalowawola.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15
Tel. 15 842 25 62

ZAPISY:
Od 4.06.2018r.
tel. 15 842 25 62; 797 120 235 Andrzej Chmielewski, 537 031 432 Adam Krotoszyński
w godzinach od 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, MOSiR pok.nr 112.

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie