Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej zostało zaprojektowane jako nowoczesny obiekt sportowo – treningowy w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pełni funkcję ośrodka sportowo – szkoleniowego dla kadr młodzieżowych piłki nożnej oraz kadry trenerskiej.

W ramach inwestycji przebudowano płytę główną o wymiarach 105 m x 68 m. Płyta główna jest podgrzewana, oświetlona zgodnie z obowiązującymi przepisami UEFA i FIFA. Wybudowana trybuna zachodnia posiada trzy kondygnacje, na których znajdują się pomieszczenia użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami PZPN. Pomieszczenia na parterze o powierzchni 1964,58m2 mają czysto sportowe i administracyjne przeznaczenie. W budynku zaplecza szatniowo – sportowego zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie piętra budynku w zamykanych specjalnie sektorach wyznaczonych dla VIP wydzielone są miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ponadto w trybunie zachodniej znajduje się m. in.

1. Sześć szatni dla drużyn piłkarskich wraz z wydzielonym kompletnym zapleczem sanitarnym,
2. Trzy pomieszczenia dla trenerów i personelu sportowego,
3. Pomieszczenia treningu personalnego i motorycznego,
4. Pomieszczenie odnowy biologicznej,
5. Magazyn sprzętu sportowego,
6. Sala konferencyjna,
7. Pomieszczenia dla delegata i obserwatora PZPN, sędziów, kontroli antydopingowej, pierwszej pomocy medycznej, a także dla administracji obiektu, socjalne dla pracowników i ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne.

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia o łącznej powierzchni 1313,83m2. Usytuowane tutaj są:

1. Pomieszczenia na punkty gastronomiczne,
2. Pomieszczenia dla trenerów, personelu sportowego i gości specjalnych,
3. Pełne zaplecze sanitarne dla 2000 widzów.

Na kolejnej kondygnacji znajdują się pomieszczenia dla mediów, policji, służb porządkowych i ochrony, a także centrum monitoringu i centrum analizy sportowej.
W skład kompleksu wchodzi ponadto: pawilon kasowy, budynek gastronomiczno – sanitarny, budynek depozytu.
Ale Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej to nie tylko stadion główny wraz z zapleczem. W sąsiedztwie znajdują się dwa boiska treningowe z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 105 m x 68 m wraz ze strefami wybiegu szerokości 5 m. Boiska wyposażone są:

1. System odwadniania i nawadniania boisk,
2. Piłkochwyty o wysokości 8 m i długości 42 m,
3. Ogrodzenia boisk o wysokości 4.15 m,
4. Maszty oświetleniowe,
5. Kabiny 13 osobowe dla zawodników w systemie mobilnym.

Kolejnym elementem Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej jest boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z halą pneumatyczną. W jego skład wchodzi:

1. Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 62 m x 44 m wraz ze strefami wybiegu szerokości 2 m i 3 m,
2. Hala pneumatyczna o wymiarach 63 m x 47 m, rozkładana w czasie zimy wraz z pomieszczeniem na centralę nawiewno – wywiewną,
3. Piłkochwyty o wysokości 6 m,
4. Ogrodzenie boiska o wysokości 4.15 m.

Ponadto w ramach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej wybudowano stację trafo składającą się z trzech monolitycznych zbrojonych odlewów betonowych: fundamentów, ścian bocznych z podłogą oraz dachu oraz parkingi z ciągami komunikacyjnymi.

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie

Zmień rozmiar