do: Aktualności

REGULAMIN MIEJSKIEGO  TURNIEJU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W TENISIE ZIEMNYM  O PUCHAR DYREKTORA MOSIR-U. 

Organizatorem zawodów jest Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli

Wszystkie mecze odbywają się na kortach tenisowych przy ul. Wyszyńskiego 1 w Stalowej Woli w terminie ustalonym przez organizatora .

W rozgrywkach mogą wziąć udział wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjalne znajdujące się na terenie Stalowej Woli.

Turniej rozgrywany w systemie grupowym każdy z każdym bądź w systemie pucharowym
w zależności od ilości uczestników .

Drabinka turniejowa w systemie pucharowym przewidziana jest na 32 uczestników.

Turniej odbywa się w następujących  kategoriach wiekowych:

  • Klasy 4-5 Dziewczynki
  • Klasy 4-5 Chłopcy
  • Klasy 6-7 Dziewczynki
  • Klasy 6-7 Chłopcy
  • Gimnazjum- Dziewczynki
  • Gimnazjum – Chłopcy

Turniej rozgrywany jest zgodnie z zasadami:

KLASY 4-5 zarówno chłopcy jak i dziewczynki grają na ¾ kortu ,punkty liczone są od 0 do 10, do dwóch wygranych setów  w przypadku 9/9 gramy do dwóch punktów przewagi, pomarańczową piłką, obowiązuje serwis po przekątnej w karo serwisowe z powietrza (przed wykonaniem serwisu piłka nie może odbić się od ziemi)

Klasy 6-7 grają na całym korcie, punkty liczone są od 0-10 w przypadku 9/9 gramy do dwóch punktów przewagi, żółtą piłką, obowiązuje serwis po przekątnej z powietrza w karo serwisowe.

Gimnazjum- mecze rozgrywane według obecnie obowiązujących przepisów gry w tenisa . Uczestnicy rozgrywają dwa sety . W przypadku remisu  następuje tie-break  w którym punkty liczone są od 0 do 10 , gramy do dwóch punktów przewagi .

Wszystkie mecze są sędziowane  przez sędziów wyznaczonych przez Miejski Klub Tenisowy
w Stalowej Woli.

Postanowienia końcowe:

Protesty powinny być zgłaszane do zakończenia meczu.

Kolejność meczy ustala organizator i podaje do wiadomości .

Zawodnik młodszy może rywalizować w drabince lub grupie z uczestnikami starszymi .

W przypadku przyznania walkowera dla jednego z uczestników, obowiązuje wynik 2-0 .

Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania turnieju.

Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora.

W przypadku, gdy dwie osoby zdobędą taką samą liczbę punktów w grupie o kolejności decydować będą: bezpośrednie pojedynki rozegrane między zainteresowanymi osobami,
a następnie różnica zdobytych i straconych punktów.

Za bójki wywołane przez zawodników w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada opiekun grupy. Organizator może wykluczyć uczestników  z rozgrywek.

Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.

Obiekt, na którym rozgrywany jest turniej jest monitorowany.

Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.

Prawo interpretacji tego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

W sprawach spornych rozstrzyga Organizator.

NagrodyMiejsca 1-3: puchary

W sytuacjach nie uwzględnionych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie