do: Aktualności, Motyl

Informujemy, że zawody pływackie Zimowych Mistrzostw Okręgu Podkarpackiego odbędą się na pływalni MOSiR w Stalowej Woli w dniach 28-29 listpada 2015r.

Z powodu zawodów BASENY BĘDĄ CZYNNE W GODZINACH: sobota 28 listopada od godziny 19:00, niedziela 29 listopada od godziny 14:00.

 1. Termin i miejsce zawodów
 • 28 – 29.11.2015
 • Pływalnia MOSiR Stalowa Wola ul Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola
 1. Organizator:
 • Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki w Rzeszowie,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 • MOSiR Stalowa Wola,
 • Sekcja Pływacka MOTYL MOSiR Stalowa Wola
 1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni przez klub, posiadający aktualne badania lekarskie i licencje zawodnicze.

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

I – 12 lat, II – 13, III – 14 lat, IV – 15 lat i starsi

 

 1. Program zawodów:
I blok sobota rozgrzewka godz. 08:00 start 09:00
Dziewczęta Chłopcy
4.1 50 m st. dowolnym 4.2 50 m st. dowolnym
4.3 50 m st. klasycznym 4.4 50 m st. klasycznym
4.5 100 m st. motylkowym 4.6 100 m st. motylkowym
4.7 200 m st. dowolnym 4.8 200 m st. dowolnym
4.9 200 m st. grzbietowym 4.10 200 m st. grzbietowym
4.11 400 m st. zmiennym 4.12 400 m st. zmiennym
4.13 4×50 m st. dowolnym mix
II blok sobota rozgrzewka godz. 14:00 start 15:00
Dziewczęta Chłopcy
4.14 50 m st. motylkowym 4.15 50 m st. motylkowym
4.16 50 m st. grzbietowym 4.17 50 m st. grzbietowym
4.18 400 m st. dowolnym 4.19 400 m st. dowolnym
4.20 200 m st. klasycznym 4.21 200 m st. klasycznym
4.22 200 m st. zmiennym 4.23 200 m st. zmiennym
4.24 4×100 m st. dowolnym mix
III blok   niedziela rozgrzewka godz. 08:00 start 09:00
Dziewczęta Chłopcy
4.25 200 m st. motylkowym 4.26 200 m st. motylkowym
4.27 100 m st. dowolnym 4.28 100 m st. dowolnym
4.29 100 m st. grzbietowym 4.30 100 m st. grzbietowym
4.31 100 m st. klasycznym 4.32 100 m st. klasycznym
4.33 100 m st. zmiennym 4.34 100 m st. zmiennym
4.35 800 m st. dowolnym 4.36 1500 m st. dowolnym
4.37 4×100 m st. zmiennym mix

W konkurencjach 800m i 1500 m stylem dowolnym mogą startować zawodnicy zgodnie z programem Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej.

 1. Przepisy techniczne:
 • pływalnia dł. 25 m, 6 torów, temperatura wody 27 C, pomiar czasu ręczny,
 • zawodnik ma prawo startu w dowolnej ilości konkurencji indywidualnych i sztafecie w każdym bloku,
 • zawody przeprowadzone będą seriami na czas, rozstawienie wg czasów podanych w zgłoszeniu, od serii najsłabszej,
 • biegi sztafetowe rozgrywane w kategorii Open po jednym zawodniku z każdej kategorii wiekowej, kolejność dowolna (zawodnika z wyższej kategorii może zastąpić zawodnik z młodszej). Klub może wystawić dowolną liczbę sztafet,
 • w konkurencji 400 zm dz. i ch. startować mogą zawodniczki i zawodnicy II, III i IV kategorii wiekowej i jeżeli jest to możliwe łączymy serie.
 1. Nagrody:
 • trzech pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencji w każdym roczniku otrzyma medale i dyplomy, trzy pierwsze zespoły sztafetowe dyplomy.
 • najlepszy zawodnik i zawodniczka w każdej kategorii wiekowej otrzyma nagrodę rzeczową – decyduje jeden najcenniejszy punktowo wg tabel FINA wynik.
 1. Zasady finansowania:
  • koszty organizacyjne pokrywa Organizator
  • opłata startowa 10 zł osobo start
  • opłata za komunikat 20 zł obligatoryjnie
 2. Zgłoszenia do zawodów

UWAGA: zgłoszenia należy wprowadzić za pomocą SPLASH Entry Editor (Lenex 3.0) – edytor do pobrania na stronie www.splash-software.ch

Zgłoszenia, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2015r. na adres e-mail: tomasz.bachorz@op.pl.

Zaproszenie do pobrania na stronie www.pozp.info i www.megatiming.pl. Lista startowa zostanie umieszczona na w/w stronach.

Zgłoszenie do zawodów musi zawierać: imię i nazwisko, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę klubu, numer licencji, dystans, konkurencję oraz najlepszy wynik uzyskany nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę. Wycofania mogą być dokonywane do dnia 26.11.2014. do godz. 12:00 wyłącznie mailowo. Po tym terminie opłata startowa będzie pobierana zgodnie ze zgłoszeniem.

 1. Zakwaterowanie:

– Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8 tel. 15 642 25 38

– Hotel Stal ul. KEN 4 tel. 15 842 19 91

 1. Wyżywienie:
 • Pizzernia Rustika II ul. Ks J. Popiełuszki 25a tel. 15 842 57 15
 • Restauracja „Lasowiaka” ul. Siedlanowskiego 5 tel. 15 842 14 19

          

 1. Postanowienia końcowe:
 • trenerzy lub kierownicy ekip muszą posiadać w trakcie zawodów licencje i aktualne badania lekarskie zawodników oraz ubezpieczenie klubowe NW – do kontroli przez sędziego głównego,
 • za dyscyplinę zawodników podczas zawodów odpowiedzialni są trenerzy lub opiekunowie ekip,
 • podczas trwania zawodów na pływalni nie mogą przebywać rodzice zawodników. (dostępne trybuny)
 • w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje naczelnik zawodów i sędzia główny,
 • podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP

 

Organizator

Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki

Ostatnio dodane

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie