Polityka Prywatności MOSiR

 • 1 Postanowienia Ogólne

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników oraz wypełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli
ul. Hutnicza 15 publikuje dokument w którym wyjaśnia oraz informuje użytkowników w jaki sposób są gromadzone, przechowywane oraz zabezpieczone ich dane.

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli mieszczący się przy ul. Hutniczej 15. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapewnia możliwość korzystania ze swojej strony internetowej w sposób anonimowy, jednak w celu dostępu do panelu klienta wskazane jest dokonanie rejestracji po przez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w panelu klienta. W trakcie rejestracji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformuje Użytkownika, które dane są niezbędne do zarejestrowania się oraz które dane są tylko dodatkowe – nie mają wpływu na proces rejestracji. Rejestrujący sam decyduje, które
z danych dodatkowych będą upublicznione. W celu rejestracji w panelu klienta Użytkownik będzie poproszony o podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Hasło

Dodatkowo, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji gromadzi informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.

Informacje na temat Użytkownika również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymuje od operatora płatności – podmiot umożliwiający dokonanie płatności online.

 • Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu:

 1. Dostarczenia treści oraz usług Użytkownikom
 2. Ulepszanie treści oraz Usług
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych
 • Udostępnienie danych

Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu dostarczania usług Użytkownikom W takich przypadkach Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przez dostępem osób nieuprawnionych.

 • Uprawnienia użytkownika

Użytkownik posiada następujące uprawnienia:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych
 4. Prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych
 5. Prawo żądania do przeniesienia danych
 6. Prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
 • Okres przechowywania danych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przechowuje dane osobowe Użytkowników j przez czas, który jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

 

 

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Wpisz poniżej szukane słowo lub wyrażenie