SPORT – Sekcja pływacka

Historia sekcji pływackiej

Historia sekcji pływackiej

Miasto, które wyrosło na zrębach COP-u od początków swego istnienia żyło sportem. Z rozwojem miasta i Huty Stalowa Wola powstawała nowoczesna na owe czasy baza sportowa, która była najlepszą promocją miasta i huty. Sukcesy bokserów, łuczników, piłkarzy i lekkoatletów sprzyjały dalszemu, dynamicznemu rozwojowi sportu.

Tradycje pływackie sięgają lat 60 ubiegłego wieku. Oddanie wówczas do użytku pływalni było nie lada wydarzeniem i inspiracją do powołania kolejnej sekcji sportowej.

Rok 1965 był tym, w którym zrobiono pierwszy krok w tym kierunku. Dziesięć lat później wybudowano krytą pływalnię, a po trzech latach sekcja pływacka zaistniała na arenie krajowej zdobywając pierwsze medale na Mistrzostwach Polski i mogła się chlubić członkami kadry narodowej.

Wychowankowie ówczesnej Sekcji Pływackiej „Stal” byli wielokrotnymi medalistami Mistrzostw Polski. Możemy poszczycić się rekordzistką Polski Magdaleną Wójtowicz oraz Pawłem Słomińskim, trenerem kadry narodowej w pływaniu.

Obok sportu zapewniliśmy szerokiej rzeszy naszych podopiecznych wychowanie w poszanowaniu wartości najcenniejszych i zdrowie, bo pływanie jest jedną z nielicznych już dyscyplin sportu, która niesie zdrowie i harmonijny rozwój.

Przemiany lat 80. i pożar obiektów sportowych doprowadziły do ograniczenia działalności sekcji a z czasem do jej likwidacji. Pływalnia jednak funkcjonowała nadal i prowadzono lekcje pływania w ramach wychowania fizycznego.

W chwili powstania idei utworzenia ponownie sekcji sportowej w 2005 roku, MOSiR Stalowa Wola dysponował kompleksem boisk piłkarskich, stadionem lekkoatletycznym, kortami tenisowymi, halą tenisową, halą widowiskowo-sportową, salą gimnastyczną i kompleksem basenów otwartych. Kryta pływalnia podlegała gruntownej modernizacji.

Pierwsze pismo zawierające propozycję powołania sekcji pływackiej skierowano na ręce prezydenta Stalowej Woli 18 kwietnia 2005 roku. Przychylna odpowiedź dotarła do nas z datą 25 kwietnia tego roku i pozwoliła rozpocząć działania organizacyjne.

1 września dyrektor ośrodka zarządzeniem Nr 1/M/2005, na podstawie § 9 Statutu MOSiR nadaje Sekcji Statut. Tego dnia w pismem skierowanym do Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego wnioskujemy o rejestrację Sekcji Pływackiej „Motyl” MOSiR Stalowa Wola.

Wobec przedłużającej się modernizacji pływalni postanowiliśmy zacząć treningi w wodzie w pobliskiej Nowej Sarzynie.

Pierwsze zajęcia na nowo otwartej pływalni odbyły się 1 października 2005 roku.

Pierwsze zawody pływackie dla nowej Sekcji odbyły się 20 maja 2006 roku. Okazały się sukcesem medialnym i organizatorskim.

Nowy nabór do sekcji pływackiej przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Już przed wakacjami mieliśmy podpisanych blisko 100 deklaracji, a we wrześniu rozpoczęliśmy treningi z dwiema grupami.

Wcześniej, bo w sierpniu nasza sekcja była na swoim pierwszym obozie sportowym. Obóz został zorganizowany w ośrodku ?Jawor? w Solinie. W obozie wzięła udział grupa 35 zawodników.

Od września 2006 mogliśmy po raz pierwszy zacząć szkolenie w pełnym wymiarze i realizować program treningowy.

Bardzo korzystny szkoleniowo okazał się cykl zawodów pod nazwą Podkarpacka Liga Dzieci w Pływaniu. W marcu 2007 roku byliśmy organizatorami II rundy tych zawodów. Startowało blisko 200 zawodników i były to pierwsze tak duże zawody od 1985 roku, kiedy to byliśmy gospodarzami Mistrzostw Polski Juniorów w Pływaniu.

Kolejny rok szkolenia to także kolejny obóz sportowy w Ustrzykach Dolnych.

Rok 2008 jest trzecim rokiem działania Sekcji Pływackiej „Motyl” w formule organizacyjnej MOSiR Stalowa Wola.

Posiadając do dyspozycji bazę sportową w aktualnym stanie, a więc dwa baseny kryte, 25 metrowe, kompleks sal i siłownię jesteśmy w stanie racjonalnie przeprowadzić wstępny etap szkolenia pływackiego i wczesnej specjalizacji. Poczynając od naboru opartego na powszechnej nauce pływania, przez naukę i trening w klasach sportowych a kończąc na klasach gimnazjalnych, mamy realne szanse zaistnieć na arenie krajowej, odnosząc medalowe sukcesy.

Trzeci rok działania potwierdza słuszność podjętych decyzji. Sekcja wchodzi w kolejne etapy rozwoju coraz sprawniejsza i skuteczniejsza w działaniu. Młodzi zawodnicy mimo zaległości treningowych (modernizacja i rozbudowa pływalni) zaczynają liczyć się na Podkarpaciu a powstanie klas sportowych w znaczący sposób wpłynie na możliwości szkoleniowe grupy.

Sekcja Pływacka „MOTYL”

Sekcja posiada licencję Polskiego Związku Pływackiego nr. 009/08

Skład personalny:

 • Trener koordynator – Jarosław Niedbałowski
 • Trener – Aleksander Gajda
 • Trener – Waldemar Kalbarczyk
 • Trener – Piotr Koryciński
 • Kierownik Sekcji – Józef Bar

Sędziowie:

W ramach Kolegium Sędziów Podkarpacia Okręgowego Związku Pływackiego przy sekcji pływackiej w Stalowej Woli działa aktywnie zespół który składa się z 40 sędziów.

W ramach programu szkolenia i dokształcania sędziów Kolegium Sędziów OZP organizuje coroczne kursy sędziowskie w Stalowej Woli. Na kursach tych, można uzyskać uprawnienia sędziowskie wszystkich klas.

Zgłoszenia należy kierować do pana Józefa Bara
Tel. 15 842-35-07 lub 604-051-126.

Regulamin sekcji pływackiej

Regulamin sekcji pływackiej

I. WARUNKI PRZYJĘCIA I UCZESTNICTWA.

 1. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.
 2. Dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami u lekarza sportowego
 3. Wniesienie rocznej opłaty treningowej, opłacenie licencji zawodnika na dany rok.
 4. Opłatę treningową można uiścić w dwóch ratach semestralnych w kasie MOSiR-u, chyba że dyrektor ustali inaczej.
 5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć treningowych uzależniony jest od cyklu szkoleniowego grupy.
 6. Opłata treningowa obejmuje udział w zajęciach  programowych i ubezpieczenie.
 7. Sekcja nie zwraca zawodnikowi pieniędzy w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach i obozie.
 8. Czasowa nieobecność nie stanowi podstawy do zmniejszenia opłaty.
 9. Nieobecności muszą być usprawiedliwione. W przypadku choroby obowiązuje zwolnienie lekarskie.
 10. Zawodników biorących udział w zajęciach treningowych przebywających pod opieką    trenera obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo.
 11. Uczestnik zajęć ma obowiązek zgłosić trenerowi złe samopoczucie podczas trwania zajęć, wszelkie urazy lub zdarzenia mające miejsce podczas treningów, zawodów, obozów.
 12. Niesubordynacja, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebiei innych, dłuższa nieusprawiedliwiona nieobecność będą skutkowały usunięciem z treningu (obozu, wyjazdu, zawodów) a w przypadkach szczególnie uciążliwych wykreśleniem z listy zawodników sekcji.
 13. Trener po konsultacji z koordynatorem  ma prawo wnioskować do Dyrektora MOSiR-u o wykreślenie zawodnika z sekcji. Usunięty dyscyplinarnie zawodnik ma obowiązek zdania sprzętu sportowego i rozliczenia się z opłat treningowych również za miesiąc, w którym nastąpiło wydalenie z Sekcji.

II. WYSTĄPIENIE Z SEKCJI PŁYWACKIEJ „MOTYL”

 1. Złożenie pisma o rezygnacji lub ustne powiadomienie przez opiekuna prawnego.
 2. Zdanie sprzętu sportowego sekcji.
 3. Rozliczenie opłaty treningowej.

III.WARUNKI PRZEJŚCIA DO INNEGO KLUBU

Zgodnie ze Statutem PZP i Regulaminu Zmiany Barw Klubu PZP

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH

 1. Decyzję o zgłoszeniu zawodnika do zawodów podejmuje trener prowadzący grupę na podstawie osiąganych rezultatów i uczestnictwa w treningach. Zgłoszenia przyjmuje i wysyła trener.
 2. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach, do których został zgłoszony. Wyjątek stanowi zwolnienie lekarskie lub przypadek losowy, o którym trener zostaje odpowiednio wcześniej powiadomiony tak, by zdążył wycofać zawodnika z list zgłoszeniowych i wyjazdowych).
 3. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą i pod opieką trenera prowadzącego grupę. Odstępstwem mogą być jedynie przypadki losowe zgłoszone trenerowi.
 4. Zawodnik ma obowiązek reprezentować Sekcję Pływacką na zawodach w stroju sekcyjnym. (dres, koszulka itp.).

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH

Na obóz sportowy kwalifikuje trener danej grupy na podstawie wyników, zachowania i frekwencji na treningach.

VI. NABÓR DO SEKCJI;

 1. Nabór do grupy sportowej przeprowadzany jest przez trenerów pływania z klas uczęszczających na zajęcia pływackie oraz indywidualnie po przejściu testu kwalifikacyjnego.

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE.

 1. Zebrania trenerów z rodzicami odbywają się w miarę potrzeb (ważne dla sekcji sprawy, organizacja wyjazdu na obozy itp.).
 2. W ważnych sprawach należy kontaktować się z trenerami prowadzącymi treningi
 3. Wszystkie aktualne informacje jak harmonogram treningów, terminarz zawodów zamieszczane będą  na stronie internetowej MOSiR-u w zakładce Sekcja Pływacka.

POZOSTAŁE SEKCJE SPORTOWE

wybierz sekcję

LIGA AMATORSKA
LIGA AMATORSKA
PIŁKA SIATKOWA
PIŁKA SIATKOWA
Szybki kontakt

Napisz do nas, odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt