CENNIK – AQUAPŁYWALNIA MOSIR STALOWA WOLA:

Obowiązuje od 1czerwca 2016r.

BILET NORMALNY – 10.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 5.00 zł za minimalny pobyt
(szkolny, studencki – ważna legitymacja, osoby niepełnosprawne – na wózkach)

Aquarodzina – za każdą osobę* – 5.00 zł za minimalny pobyt

KARTA DUŻEJ RODZINY

BILET NORMALNY – 5.00 zł za minimalny pobyt

BILET ULGOWY – 2.50 zł za minimalny pobyt

 

BILET w dni powszednie w czasie zwolnionym przez grupy szkolne oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne w godz. 7.00 – 11.30 – aquapływalnia

4.00 zł za minimalny pobyt dla wszystkich korzystających

Do każdego biletu 6 minut GRATIS !!!

SAUNA W CENIE BILETU WSTĘPU

Promocje nie łączą się

KARNETY:

Karta STANDARD na kwotę 90,00 zł + dodatkowo 20% do wartości karnetu w momencie doładowywania (108 zł) ważna 120 dni

Karnet AQUAMAX na kwotę 180,00 zł + dodatkowo 30 % do wartości karnetu w momencie doładowywania (234zł) ważny 180 dni

Karta VIP na kwotę 2.500 zł +dodatkowo 50% gratis do wartości karnetu w momencie doładowania (3.750 zł) ważna przez 360 dni

Koszt karnetu 20 zł – płatny jednorazowo stanowi własność kupującego

Karnety traktowane są jako karty płatnicze i można nimi regulować należność za dowolnie wybrane bilety na pływalnię

WYJAŚNIENIA:

 1. Opłata za minimalny pobyt w strefie płatnej pobierana jest przy jej opuszczaniu w kasie pływalni.
 2. Czas pobytu naliczany jest od momentu przekroczenia strefy płatnej.
 3. Minimalny pobyt w strefie płatnej liczony jest od momentu wczytania kodu transpondera i przekroczeniu bramki przy kasie pływalni i liczony jest do 1 godziny. Powyżej jednej godziny doliczana będzie opłata proporcjonalnie do czasu pobytu w strefie płatnej zgodnie z przysługującą taryfą.
 4. Do korzystania z usług w cenach ulgowych mają prawo: dzieci i młodzież w wieku szkolnym i studenci do ukończenia 26 roku życia za okazaniem aktualnej legitymacji, inwalidzi, emeryci i renciści za okazaniem dokumentu poświadczającego wspomniany status oraz posiadacze Karty Aktywni 60+ .
 5. Wstęp wolny przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, grup zorganizowanych dziecięcych i młodzieżowych (1 osoba na 15 dzieci).
 6. Nie przewiduje się opuszczania strefy płatnej i powrotu w ramach tego samego biletu, oraz odstępowania biletu osobom trzecim.
 7. Osoby niepełnosprawne (na wózkach) korzystają z basenu wg stawki ulgowej.
 8. Za zagubiony lub zniszczony transponder pobierana jest kwota 25.00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 brutto).
 9. * Aquarodzina obejmuje osobę dorosłą z minimum dwojgiem dzieci, maksymalnie 2 osoby dorosłe z minimum dwojgiem dzieci. (UWAGA! Każde dziecko do lat 7 może przebywać na pływalni tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
 10. KARTA DUŻEJ RODZINY – ulga obowiązuje po okazaniu karty wydanej przez uprawnioną instytucję oraz dowodu tożsamości

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETÓW:

 1. Karnet w okresie swojej ważności uprawnia do korzystania z hali pływalni w dowolnym terminie przewidzianym harmonogramem pracy aquapływalni, również z osobami towarzyszącymi
 2. Wartość karnetu (w terminie jego ważności) można zwiększyć według cennika wpłacając odpowiednią kwotę z równoczesnym przesunięciem terminu jego ważności.
 3. Nie podlega zwrotowi kwota za niewykorzystanie usługi objęte karnetem.
 4. Ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT.
Szybki kontakt

Napisz do nas, odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt