Wanna z hydromasażem

Dobiegają końca prace związane z montażem nowej wanny z hydromasażem na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli. W ramach prac została wymieniona niecka wanny na większą 10-12 osobową, posiadającą 60 dysz wodnych i 16 powietrznych. W nowej wannie pomieści się 2600 l wody. Zamontowane zostały nowe pompy masażu wodnego i dmuchawa powietrza, o większej wydajności, wraz z niezbędnymi osprzętem elektrycznym i hydraulicznym.

Poza nową wanną z hydromasażem, zostały również wykonane prace w Systemie Uzdatniania Wody jacuzzi. Wymienione zostało złoże filtracyjne, z dotychczasowego piaskowego, na złoże z aktywowanego szkła AFM i węgla aktywnego z orzecha kokosowego. W Systemie Uzdatniania Wody wanny z hydromasażem wymienione zostało również całe orurowanie.

W trakcie prowadzonych prac konieczny był min. demontaż i ponowny montaż części stolarki okiennej pływalni krytej. Wiązało się to z wymiarami nowej wanny, której nie można było w inny sposób dostarczyć w miejsce docelowe. W dniu 21.02.2019r. planowane jest próbne uruchomienie jacuzzi. Po pozytywnym uruchomieniu woda w wannie z hydromasażem zostanie uzdatniona tak aby spełniała wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. W przyszłym tygodniu planowane jest pobranie wody do analizy mikrobiologicznej i fizykochemicznej. Po otrzymaniu wyników spełniających wymagania ustalone ww. Rozporządzeniu wanna zostanie otwarta dla naszych Użytkowników. Dziękujemy, użytkownikom pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli za wykazaną cierpliwość związaną z niedogodnościami jakie pojawiły się w trakcie wykonywanych prac. Przeprowadzone prace zwiększą komfort z użytkowania nowej większej wanny oraz będą miały pozytywny wpływ na jakość wody w związku zmianami zastosowanymi w Systemie Uzdatniania.

Dokładny termin oddania wanny do użytku, uzależniony od wyników przeprowadzonego próbnego rozruchu oraz analizy wody, zostanie podany na naszej stronie internetowej.

Szybki kontakt

Napisz do nas, odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie.

Nieczytelne? Zmień tekst. captcha txt